LED Lights

Air LED-UC with iR 12V-1

หลอดไฟ LED ยี่ห้อ L&S จากประเทศอิตาลี

THB 1,600 ฿ 1,600

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Air LED-UC with out iR 12V-1

หลอดไฟ LED ยี่ห้อ L&S จากประเทศอิตาลี

THB 1,330 ฿ 1,330

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Air LED-C with iR 12V-1

หลอดไฟ LED ยี่ห้อ L&S จากประเทศอิตาลี

THB 1,600 ฿ 1,600

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Milandi with Touch 12V-1

หลอดไฟ LED ยี่ห้อ L&S จากประเทศอิตาลี

THB 780 ฿ 780

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Milandi with out Touch 12V-1

หลอดไฟ LED ยี่ห้อ L&S จากประเทศอิตาลี

THB 790 ฿ 790

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

1.163.0002.01.00.0D

ไฟ LED แบบชาร์จไฟได้ มีระบบ Motion detector

THB 1,320 ฿ 1,320

 

1.607.0002.01.00.00

IR Control Switch 12V สวิทซ์เซ็นเซอร์เปิด-ปิด

THB 870 ฿ 870

1.607.0018+0019

Touch LED Control System 220-240VAC, 50/60Hz, with driver 12V / 30W

THB 2,140 ฿ 2,140

Power Supply 12V-1

หม้อแปลง Power Supply 12V

THB 940 ฿ 940

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)