ข้อตกลงและเงื่อนไข

1. ข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงิน

     ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ คำสั่ง ระเบียบการดำเนินงาน นโยบายและคำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ในสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งออกใช้บังคับโดยทางเรา และถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับข้อผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเมื่อมีการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มแล้ว โดยข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงินนี้จะมีผลบังคับใช้ต่อคำสั่งซื้อสินค้าและการชำระเงินที่กระทำโดยท่านและผู้ขายเท่านั้น

 1. ท่านยินยอมที่จะไม่ยกเลิกการชำระเงินในภายหลังเว้นเสียแต่ว่า การสั่งซื้อสินค้าระหว่างท่านและผู้ขายไม่เป็นไปตามข้อตกลง ไม่ได้รับการส่งมอบสินค้า หรือสินค้าที่ท่านได้รับมีลักษณะแตกต่างจากรายละเอียดทีท่านได้รับจากผู้ขายอย่างมีนัยยะสำคัญตามแต่วิจารณญาณของผู้ขาย
 2. ท่านรับทราบถึงระเบียบการขอคืนเงินที่ชำระสำเร็จจะกระทำได้ต่อเมื่อผู้ขายยินยอมและเป็นผู้แจ้งความประสงค์ที่จะทำการคืนเงินเท่านั้น
 3. ท่านรับทราบถึงการคืนเงินทั้งหลายให้ทำผ่านกลไลการชำระเงินเดิมและให้แก่บุคคลที่ทำการชำระเงินนั้น
 4. ท่านรับทราบถึงการไม่รับประกันเงินคืนจะเข้าสู่บัญชีของท่านอย่างตรงต่อเวลา การดำเนินการชำอาจจะใช้เวลาและขึ้นกับแต่ละธนาคาร และ/หรือผู้ให้บริการการชำระเงินที่ดำเนินการคืนเงินนั้น
 5. ท่านรับทราบถึงการเปิดบิลเพื่อซื้อสินค้าโดยยินยอมจัดส่งเอกสารตามที่ผู้ขายร้องขอ ทางผู้ขายจะขอรับรองว่าเอกสารของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

2. เงื่อนไขการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า

 1. สินค้าปกติ บริษัทจะไม่รับคืนสินค้า ยกเว้นสินค้าเกิดความเสียหายจากการผลิต แต่ให้สิทธิ์ลูกค้าในการเปลี่ยนสินค้าได้ ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ใบกำกับภาษีเต็มรูป
 2. สินค้าโปรโมชั่น ทางบริษัท จะไม่รับคืนหรือเปลี่ยนสินค้าทุกกรณี ยกเว้นสินค้าเกิดความเสียหายจากผลิต และการขนส่งเท่านั้น

3. เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

 1. ส่งเอกชน ชำระต้นทาง ระยะเวลาจัดส่งสินค้า 1-3 วันทำการ
 2. ส่งฟรี กทม.ปริมณฑล ยอดสั่งซื้อมากกว่า 2,000 บาท ระยะเวลาจัดส่งสินค้า 1-3 วันทำการ
 3. รับสินค้าเอง ได้ที่โชว์รูมรามคำแหง 26/1 ระยะเวลาเตรียมสินค้า 1-2 วันทำการ
 4. ตจว. (ชำระค่าส่งปลายทาง) + ลังไม้ สำหรับสินค้าพิเศษเช่น ถาดอะลูมิเนียมรองน้ำหยด, คิ้วอะลูมิเนียมเป็นต้น ระยะเวลาจัดส่งสินค้า 1-3 วันทำการ
 5. ตจว. ส่งเอกชน ชำระค่าส่งปลายทาง สำหรับสินค้าที่มีน้ำหนักมากกว่า 2 กก. ขึ้นไป ระยะเวลาเตรียมสินค้า 1-2 วันทำการ

4.ทำไมต้องใช้เอกสารเปิดบิล?

     เพื่อใช้ในการออกใบกำกับภาษีเต็มรูป เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการซื้อสินค้า กรณีการคืนหรือการเปลี่ยนสินค้า รวมทั้งบริการหลังการขาย. รายละเอียดเอกสารดังนี้

 1. สำหรับบุคคลธรรมดา ใช้เอกสารสำเนาบัตรประชาชน หรือ เอกสารทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัว 13 หลัก หรือ
 2. สำหรับนิติบุคคล ใช้เอกสารสำเนา ภพ.20 และ หนังสือรับรองบริษัท

นโยบายการเปลี่ยนสินค้า 

 1. ระยะเวลาที่ลูกค้าสามารถแจ้งการเปลี่ยนสินค้า ภายใน 14 วันนับจากได้รับสินค้า
 2. สามารถเปลี่ยนเป็นสินค้าชนิดอื่นแทนได้
 3. สภาพสินค้า, แพ็คเกจ ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์
 4. ลูกค้าต้องเป็นผู้จัดส่งสินค้าคืน รวมถึงค่าจัดส่งที่เกิดขึ้น
 5. ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ ประมาณ 3-7 วัน หลังจากได้รับสินค้าคืน
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้