แผ่นปิดข้างลิ้นชักพร้อมราวกั้น

คุณสมบัติสินค้า:

SKU :

แผ่นปิดข้างลิ้นชักพร้อมราวกั้นแบ่งช่องสีเทา สำหรับลิ้นชัก 20-90 ซม.

เลือกความกว้างลิ้นชัก

Share

แผ่นปิดข้างลิ้นชักพร้อมราวกั้นสีเทา สำหรับลิ้นชักลึก 50ซม. กว้าง 20-90 ซม. 1 ชุดประกอบด้วย

  1. แผ่นปิดซ้าย+ขวา
  2. เส้นกั้นขวางยาว 2 เส้น
  3. เส้นกั้นย่อย 3 เส้น
  4. ตัวยึด 6 จุด