อุปกรณ์รับชั้นตู้

40.4001B

อุปกรณ์รับชั้นตู้ ฝาปิด และเดือยเหล็ก

Share

  • อุปกรณ์รับชั้นตู้
  • ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 28 มม.
  • ทำด้วยไนลอน สีน้ำตาล
  • เดือยเหล็ก M6 ยาว 14.50 มม.
  • ฝาปิด ทำด้วยไลนอน สีน้ำตาล