เฟรมโลหะ สีดำ Terra black matt

SKU : TS-M.ZC7S300RSU

เฟรมโลหะ ใช้กับข้างลิ้นชัก height-M สีดำ Terra black matt

Share

  • เฟรมโลหะ
  • สีดำ Terra black matt
  • ขนาด (WxDxH) 242x272x50 มม.
  • ใช้กับข้างลิ้นชัก height-M ยาว 50 ซม.