ตัวต่อมุม 90 องศา มุมนอก

80/G1.1A90A/07

ตัวต่อมุม 90 องศา มุมนอก ทำด้วยอะลูมิเนียม

Share

  • ตัวต่อมุม 90 องศา มุมนอก
  • ทำด้วยอะลูมิเนียม
  • ใช้สำหรับคิ้วอะลูมิเนียมติดขอบตู้ ตัว "L"