อุปกรณ์ล็อครางลิ้กชัก

295H5700+ZST.1089W

อุปกรณ์ล็อครางลิ้นชักสำหรับรางกล่องไม้ ใช้กับรางลิ้นชักสองตอน รุ่น TANDEM และ MOVENTO

Share

  • อุปกรณ์ช่วยล็อครางลิ้นชักไม่ให้เลื่อน
  • ใช้กับรางฯ รุ่น TANDEM และ MOVENTO
  • สามารถรองรับระบบราง Soft close และ TIP-ON BLUMOTION ได้
สเปคติดตั้ง click >>