เนื่องจากอุปกรณ์มีหลากหลายฟังก์ชั่นให้เลือกใช้งาน เพื่อความถูกต้องแม่นยำ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนส่งข้อมูล แล้วทางพนักงานขายจะติดต่อกลับต่อไป

 

รองรับนามสกุลไฟล์ ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน MB