อุปกรณ์บานเลื่อน

New

FAD-20

สำหรับภายในตู้กว้าง 500-550 มม. สูงไม่เกิน 2400 มม. บานหนาสูงสุด 35 มม. รับน้ำหนักหน้าบานสูงสุด 20 กก.

THB 13,110 ฿ 13,110

 

New

Group Product

สำหรับหน้าบาน กว้าง 750-850 มม. สูง 1600-2980 มม. หน้าบานหนา 24-40 มม. รับน้ำหนักหน้าบานสูงสุด 40 กก. (หน้าบานทับขอบเท่านั้น)

THB 30,100 ฿ 30,100

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

Group Product

สำหรับหน้าบาน กว้าง 750-1100 มม. สูงไม่เกิน 2980 มม. หนา 24-40 มม. รับน้ำหนักสูงสุดไม่เกิน 90 กก.

THB 60,960 ฿ 60,960

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

Group Product

หน้าบานปิดเรียบเสมอขอบ สำหรับหน้าบานกว้าง 800-1000 มม. ความสูงไม่เกิน 2500 มม. ความหนา 28-30 มม. น้ำหนักบานสูงสุด 30 กก.

THB 25,490 ฿ 25,490

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)