อุปกรณ์เสริมภายในลิ้นชัก

OG-M.ZC7S500BS3

ถาดใส่ช้อนส้อมพื้นทำด้วยโลหะ/ไนลอน soft touch สีเทา Orion gray

THB 3,878 ฿ 3,878

TS-M.ZC7S500BS3

ถาดใส่ช้อนส้อมพื้นทำด้วยโลหะ/ไนลอน soft touch สีดำ Terra black matt

THB 3,878 ฿ 3,878

E02G.ZC7S500BH3

ถาดใส่ช้อนส้อมทำด้วยโลหะ/ไม้ สี Nebraska oak

THB 2,495 ฿ 2,495

N01T.ZC7S500BH3

ถาดใส่ช้อนส้อมทำด้วยโลหะ/ไม้ สี Tennessee walnut

THB 2,495 ฿ 2,495

OG-M.ZC7S300RSU

เฟรมโลหะ ใช้กับข้างลิ้นชัก height-M สีเทา Orion gray

THB 1,393 ฿ 1,393

TS-M.ZC7S300RSU

เฟรมโลหะ ใช้กับข้างลิ้นชัก height-M สีดำ Terra black matt

THB 1,393 ฿ 1,393

E02G.ZC7S300RHU

โครงโลหะ/ไม้ ใช้กับข้างลิ้นชัก height-M สี Nebraska oak

THB 2,061 ฿ 2,061

N01T.ZC7S300RHU

โครงโลหะ/ไม้ ใช้กับข้างลิ้นชัก height-M สี Tennessee walnut

THB 2,061 ฿ 2,061

OG-M.ZC7S500RS1

เฟรมโลหะแคบ ใช้กับข้างลิ้นชัก height-M สีเทา Orion gray

THB 895 ฿ 895

TS-M.ZC7S500RS1

เฟรมโลหะแคบ ใช้กับข้างลิ้นชัก height-M สีดำ Terra black matt

THB 895 ฿ 895

E02G.ZC7S500RH1

เฟรมโลหะ/ไม้ แคบ ใช้กับข้างลิ้นชัก height-M สี Nebraska oak

THB 1,628 ฿ 1,628

N01T.ZC7S500RH1

เฟรมโลหะ/ไม้ แคบ ใช้กับข้างลิ้นชัก height-M สี Tennessee walnut

THB 1,628 ฿ 1,628

OG-M.ZC7S500RS2

เฟรมโลหะกว้าง สีเทา Orion gray

THB 1,094 ฿ 1,094

TS-M.ZC7S500RS2

เฟรมโลหะกว้าง สีดำ Terra black matt

THB 1,094 ฿ 1,094

E02G.ZC7S500RH2

เฟรมโลหะ/ไม้ กว้าง สี Nebraska oak

THB 1,845 ฿ 1,845

N01T.ZC7S500RH2

เฟรมโลหะ/ไม้ กว้าง สี Tennessee walnut

THB 1,845 ฿ 1,845

OG-M.ZC7F300RSU

เฟรมโลหะ 242 มม. สีเทา Orion gray matt

THB 1,790 ฿ 1,790

TS-M.ZC7F300RSU

เฟรมโลหะ 242 มม. สีดำ Terra black matt

THB 1,790 ฿ 1,790

E02G.ZC7F300RHU

เฟรมโลหะ 242 มม. สีเทา Nebraska oak

THB 2,170 ฿ 2,170

N01T.ZC7F300RHU

เฟรมโลหะ 242 มม. สี Tennessee walnut

THB 2,170 ฿ 2,170

OG-M.ZC7F400RSP

เฟรมโลหะ 218 มม. สีเทา Orion gray matt

THB 1,890 ฿ 1,890

TS-M.ZC7F400RSP

เฟรมโลหะ 218 มม. สีเทา Terra black matt

THB 1,890 ฿ 1,890

E02G.ZC7F400RHP

เฟรมโลหะ 218 มม. สี Nebraska oak

THB 2,170 ฿ 2,170

N01T.ZC7F400RHP

เฟรมโลหะ 218 มม. สี Tennessee walnut

THB 2,170 ฿ 2,170

ZC7M0200

ที่เก็บมีด เก็บได้ 9 เล่ม สีเทา Orion gray matt

THB 1,334 ฿ 1,334

ZC7C0000

กล่องเก็บพลาสติกฟิลม์ และ แผ่นอะลูมินั่มฟอยล์ สีเทา Orion gray matt

THB 3,279 ฿ 3,279

ZC7G0P0i

ที่เก็บขวดเครื่องปรุง เครื่องเทศ สีเทา Orion gray

THB 2,039 ฿ 2,039

ZSI.500Bi1N

ถาดใส่ช้อนส้อม ขนาดสินค้า (WxDxH) 103x474x64.20 มม. สำหรับชุดรางลิ้นชักรุ่น TANDEMBOX

THB 1,479 ฿ 1,479

ZSI.500Bi2N

ถาดใส่ช้อนส้อม ขนาดสินค้า (WxDxH) 192x474x64.20 มม. สำหรับชุดรางลิ้นชักรุ่น TANDEMBOX

THB 1,878 ฿ 1,878

ZSI.500Bi3

ถาดใส่ช้อนส้อม ขนาดสินค้า (WxDxH) 280x474x64.20 มม. สำหรับชุดรางลิ้นชักรุ่น TANDEMBOX

THB 2,327 ฿ 2,327