กล่องลิ้นชักสำเร็จรูป

A40-LBXP-OG-M.

ชุด A รางลิ้นชักสองตอนพร้อมข้างลิ้นชักความสูง M/90.50 มม.

THB 1,804 ฿ 1,804

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

B40-LBXP-OG-M.

ชุด B รางลิ้นชักสองตอนพร้อมข้างลิ้นชักความสูง M/90.5 มม. (ลิ้นชักซ่อนในตู้)

THB 3,056 ฿ 3,056

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

C40-LBXP-OG-M.

ชุด C รางลิ้นชักสองตอนพร้อมข้างลิ้นชักความสูง C/177 มม.

THB 2,332 ฿ 2,332

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

D40-LBXP-OG-M.

ชุด D รางลิ้นชักสองตอนพร้อมข้างลิ้นชักความสูง C/177 มม. (ลิ้นชักซ่อนในตู้ ด้านหน้าเสริมกระจก)

THB 3,770 ฿ 3,770

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

E40-LBXP-OG-M.

ชุด E รางลิ้นชักสองตอนพร้อมข้างลิ้นชักความสูง C/177 มม. (ลิ้นชักซ่อนในตู้ ด้านหน้าราวเสริม)

THB 4,035 ฿ 4,035

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

F40-LBXP-OG-M.

ชุด F รางลิ้นชักสองตอนพร้อมข้างลิ้นชักความสูง F/241 มม.

THB 3,569 ฿ 3,569

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

G40-LBXP-OG-M.

ชุด G ลิ้นชักใต้อ่างซิงค์ ข้างลิ้นชักความสูง M/90.50 มม.

THB 2,562 ฿ 2,562

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

H40-LBXP-OG-M.

ชุด H ลิ้นชักใต้อ่างซิงค์ ข้างลิ้นชักความสูง C/177 มม.

THB 3,618 ฿ 3,618

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

A&C-LBXP-OG-M.

ชุดลิ้นชักหน้าบานแคบ ใช้กับรางลิ้นชักรุ่น LEGRABOX หน้าบานกว้าง 200 มม.

THB 3,090 ฿ 3,090

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

I40-LBXF-INGL.

ชุด I รางลิ้นชักสองตอนพร้อมข้างลิ้นชักความสูง C/177 มม. (ไม่รวมแผ่นกระจก)

THB 3,820 ฿ 3,820

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

J40-LBXF-INGL.

ชุด J รางลิ้นชักสองตอนพร้อมข้างลิ้นชักความสูง C/177 มม. (ไม่รวมแผ่นกระจก)

THB 6,462 ฿ 6,462

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

K40-LBXF-INGL.

ชุด K รางลิ้นชักสองตอนพร้อมข้างลิ้นชักความสูง C/177 มม. (ไม่รวมแผ่นกระจก)

THB 7,769 ฿ 7,769

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ZS7M650LU

สำหรับราง LEGRABOX อุปกรณ์ช่วยให้การทำดึงเปิดลิ้นชักทำได้สมดุลทั้งสองด้าน

THB 898 ฿ 898

 

A30-INTIVO-SEIW.

ชุด A-TANDEMBOX intivo รางลิ้นชักสองตอนพร้อมข้างลิ้นชัก

THB 1,386 ฿ 1,386

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

D30-INTIVO-SEIW.

ชุด D-TANDEMBOX intivo รางลิ้นชักสองตอนพร้อมข้างลิ้นชัก (ลิ้นชักซ่อนในตู้)

THB 2,374 ฿ 2,374

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

C30-INTIVO-SIEW.

ชุด C-TANDEMBOX intivo รางลิ้นชักสองตอนพร้อมข้างลิ้นชัก / อุปกรณ์ยึดกระจก (ไม่รวมกระจก)

THB 2,066 ฿ 2,066

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

F30-INTIVO-SEIW.

ชุด F-TANDEMBOX intivo รางลิ้นชักสองตอนพร้อมข้างลิ้นชัก (ลิ้นชักซ่อนในตู้) ลิ้นชักหน้าบานสูงแบบซ่อน มีอุปกรณ์สำหรับยึดกระจกด้านข้าง

THB 3,368 ฿ 3,368

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

B30-INTIVO-SEIW.

ชุด B-TANDEMBOX intivo รางลิ้นชักสองตอนพร้อมข้างลิ้นชัก / แผ่นเสริมข้างลิ้นชักสูง BOXCAP - D

THB 2,379 ฿ 2,379

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

E30-INTIVO-SEIW.

ชุด E-TANDEMBOX intivo รางลิ้นชักสองตอนพร้อมข้างลิ้นชัก (ลิ้นชักซ่อนในตู้) / ลิ้นชักหน้าบานสูงแบบซ่อน อุปกรณ์สำหรับยึดกระจกด้านข้าง BOXCAP - D

THB 3,939 ฿ 3,939

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

H30-INTIVO-SEIW.

ชุด H-TANDEMBOX intivo รางลิ้นชักใต้อ่างซิงค์ / อุปกรณ์ยึกกระจก BOXCOVER - D (ไม่รวมกระจก)

THB 3,791 ฿ 3,791

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

G30-INTIVO-SEIW.

ชุด G-TANDEMBOX intivo รางลิ้นชักใต้อ่างซิงค์ / แผ่นเสริมข้างลิ้นชักสูง BOXCAP - D

THB 4,104 ฿ 4,104

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

A30-ANTARO-SEIW.

ชุด A-TANDEMBOX antaro รางลิ้นชักสองตอนพร้อมข้างลิ้นชัก

THB 1,386 ฿ 1,386

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

B30-ANTARO-SEIW.

ชุด B รางลิ้นชักสองตอนพร้อมข้างลิ้นชัก (ลิ้นชักซ่อนในตู้)

THB 2,040 ฿ 2,040

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

i30-ANTARO-SEIW.

ชุด i รางลิ้นชักสองตอนพร้อมข้างลิ้นชัก ราวเสริม 1 ชั้น

THB 1,698 ฿ 1,698

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

J30-ANTARO-SEIW.

ชุด J รางลิ้นชักสองตอนพร้อมข้างลิ้นชัก ราวเสริม 1 ชั้น (ลิ้นชักซ่อนในตู้)

THB 2,738 ฿ 2,738

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

C30-ANTARO-SEIW.

ชุด C รางลิ้นชักสองตอนพร้อมข้างลิ้นชัก ราวเสริม 1 ชั้น Gallery D

THB 1,698 ฿ 1,698

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

E30-ANTARO-SEIW.

ชุด E รางลิ้นชักสองตอนพร้อมข้างลิ้นชัก ราวเสริม 1 ชั้น (ลิ้นชักซ่อนในตู้)

THB 2,750 ฿ 2,750

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

D30-ANTARO-SEIW.

ชุด D รางลิ้นชักสองตอนพร้อมข้างลิ้นชัก ราวเสริม 2 ชั้น Double gallery D

THB 1,980 ฿ 1,980

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

F30-ANTARO-SEIW.

ชุด F รางลิ้นชักสองตอนพร้อมข้างลิ้นชัก ราวเสริม 2 ชั้น (ลิ้นชักซ่อนในตู้)

THB 3,032 ฿ 3,032

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

K30-ANTARO-SEIW.

ชุด K ลิ้นชักใต้อ่างซิงค์พร้อมข้างลิ้นชัก ราวเสริม 1 ชั้น Gallery C

THB 3,049 ฿ 3,049

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)