กล่องลิ้นชักสำเร็จรูป

ZRI.90BHS6.WA

แผ่นปิดข้างลิ้นชักพร้อมราวกั้นแบ่งช่องสีเทา สำหรับลิ้นชัก 20-90 ซม.

THB 565 ฿ 565
THB 113 ฿ 113 -80%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Axx-LBXP-OG-M.

รางลิ้นชักสองตอนพร้อมแผงข้าง รุ่น LEGRABOX pure ชุด A ความสูง M/90.50 มม.

 
THB 1,914 ฿ 1,914

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Bxx-LBXP-OG-M.

รางลิ้นชักสองตอนพร้อมแผงข้าง รุ่น LEGRABOX pure ชุด B ความสูง M/90.50 มม. (ลิ้นชักซ่อนในตู้)

 
THB 3,286 ฿ 3,286

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Cxx-LBXP-OG-M.

รางลิ้นชักสองตอนพร้อมแผงข้าง รุ่น LEGRABOX pure ชุด C ความสูง C/177 มม.

 
THB 2,476 ฿ 2,476

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Dxx-LBXP-OG-M.

รางลิ้นชักสองตอนพร้อมแผงข้าง รุ่น LEGRABOX pure ชุด C ความสูง C/177 มม. (ลิ้นชักซ่อนในตู้ ด้านหน้าเสริมกระจก)

THB 4,002 ฿ 4,002

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Exx-LBXP-OG-M.

รางลิ้นชักสองตอนพร้อมแผงข้าง รุ่น LEGRABOX pure ชุด E ความสูง C/177 มม. (ลิ้นชักซ่อนในตู้ ด้านหน้าราวเสริม)

THB 4,329 ฿ 4,329

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Fxx-LBXP-OG-M.

รางลิ้นชักสองตอนพร้อมแผงข้าง รุ่น LEGRABOX pure ชุด F ความสูง F/241 มม.

THB 3,766 ฿ 3,766

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Gxx-LBXP-OG-M.

รางลิ้นชักสองตอนพร้อมแผงข้าง รุ่น LEGRABOX pure ชุด G ความสูง M/90.50 มม. (ลิ้นชักใต้อ่างซิงค์)

THB 2,736 ฿ 2,736

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Hxx-LBXP-OG-M.

รางลิ้นชักสองตอนพร้อมแผงข้าง รุ่น LEGRABOX pure ชุด H ความสูง C/177 มม. (ลิ้นชักใต้อ่างซิงค์)

THB 3,860 ฿ 3,860

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Narrow cabinet (LBXP)

ชุดลิ้นชักแบบแคบ Narrow cabinet with LEGRABOX prue สำหรับหน้าบานกว้าง 200 มม. ขึ้นไป

THB 3,194 ฿ 3,194

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

Ixx-LBXF-INGL

ชุดรางลิ้นชัก รุ่น LEGRABOX free BLUMOTION soft close

THB 4,058 ฿ 4,058

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

Jxx-LBXF-INGL

ชุดรางลิ้นชัก รุ่น LEGRABOX free BLUMOTION soft close

THB 6,873 ฿ 6,873

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

Kxx-LBXF-INGL

ชุดรางลิ้นชัก รุ่น LEGRABOX free BLUMOTION soft close

THB 8,325 ฿ 8,325

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Axx-intivo

ชุดลิ้นชัก TANDEMBOX intivo - Drawer-M

THB 1,675 ฿ 1,675

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Dxx-intivo

ชุดลิ้นชัก TANDEMBOX intivo - Inner drawer-M

THB 2,702 ฿ 2,702

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Cxx-intivo

ชุดลิ้นชัก TANDEMBOX antaro - BOXCOVER-D ลิ้นชักหน้าบานสูง มีอุปกรณ์สำหรับยึดกระจกด้านข้าง

THB 2,697 ฿ 2,697

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Fxx-intivo

ชุดลิ้นชัก TANDEMBOX intivo - Inner BOXCOVER-D ลิ้นชักหน้าบานสูงแบบซ่อน มีอุปกรณ์สำหรับยึดกระจกด้านข้าง

THB 4,045 ฿ 4,045

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Bxx-intivo

ชุดลิ้นชัก TANDEMBOX antaro - BOXCAP-D ลิ้นชักหน้าบานสูง มีแผ่นเสริมข้างลิ้นชักสูง

THB 2,950 ฿ 2,950

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Exx-intivo

ชุดลิ้นชัก TANDEMBOX intivo - Inner BOXCAP-D ลิ้นชักหน้าบานสูงแบบซ่อน มีแผ่นเสริมข้างลิ้นชัก

THB 4,595 ฿ 4,595

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Hxx-intivo

ชุดลิ้นชัก TANDEMBOX intivo - Sink BOXCOVER-D ลิ้นชักหน้าบานสูงใต้ซิ้งค์ มีอุปกรณ์สำหรับยึดกระจกด้านข้าง

THB 4,724 ฿ 4,724

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Gxx-intivo

ชุดลิ้นชัก TANDEMBOX intivo - Sink BOXCAP-D ลิ้นชักหน้าบานสูงใต้ซิ้งค์ มีแผ่นเสริมข้างลิ้นชัก

THB 4,977 ฿ 4,977

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Axx-antaro

ชุดลิ้นชัก TANDEMBOX antaro - Drawer-M

THB 1,675 ฿ 1,675

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Bxx-antaro

ชุดลิ้นชัก TANDEMBOX antaro - Inner drawer-M

THB 2,372 ฿ 2,372

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ixx-antaro

ชุดลิ้นชัก TANDEMBOX antaro - High fronted gallery C ลิ้นชักหน้าบานสูง

THB 2,055 ฿ 2,055

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

i1-xx-antaro

ชุดลิ้นชัก TANDEMBOX antaro - gallery C design element ลิ้นชักหน้าบานสูง มีตัวยึดแผ่นกระจก

THB 2,167 ฿ 2,167

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

i2-xx-antaro

ชุดลิ้นชัก TANDEMBOX antaro - gallery C metal design element ลิ้นชักหน้าบานสูง มีแผ่นโลหะปิดข้างลิ้นชัก

THB 2,793 ฿ 2,793

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Jxx-antaro

ชุดลิ้นชัก TANDEMBOX antaro - Inner pull out gallery C ลิ้นชักหน้าบานสูงแบบซ่อน

THB 3,128 ฿ 3,128

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

J1-xx-antaro

ชุดลิ้นชัก TANDEMBOX antaro - Inner gallery C design element ลิ้นชักหน้าบานสูงแบบซ่อน มีตัวยึดแผ่นกระจก

THB 3,272 ฿ 3,272

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

J2-xx-antaro

ชุดลิ้นชัก TANDEMBOX antaro - Inner gallery C metal design element ลิ้นชักหน้าบานสูงแบบซ่อน มีแผ่นโลหะปิดข้างลิ้นชัก

THB 3,898 ฿ 3,898

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Cxx-antaro

ชุดลิ้นชัก TANDEMBOX antaro - High fronted gallery D ลิ้นชักหน้าบานสูง

THB 2,055 ฿ 2,055

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Powered by MakeWebEasy.com