กล่องลิ้นชักสำเร็จรูป

Axx-LBXP-OG-M.

ชุด A รางลิ้นชักสองตอนพร้อมข้างลิ้นชักความสูง M/90.50 มม.

THB 1,804 ฿ 1,804

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Bxx-LBXP-OG-M.

ชุด B รางลิ้นชักสองตอนพร้อมข้างลิ้นชักความสูง M/90.5 มม. (ลิ้นชักซ่อนในตู้)

THB 3,056 ฿ 3,056

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Cxx-LBXP-OG-M.

ชุด C รางลิ้นชักสองตอนพร้อมข้างลิ้นชักความสูง C/177 มม.

THB 2,332 ฿ 2,332

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Dxx-LBXP-OG-M.

ชุด D รางลิ้นชักสองตอนพร้อมข้างลิ้นชักความสูง C/177 มม. (ลิ้นชักซ่อนในตู้ ด้านหน้าเสริมกระจก)

THB 3,770 ฿ 3,770

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Exx-LBXP-OG-M.

ชุด E รางลิ้นชักสองตอนพร้อมข้างลิ้นชักความสูง C/177 มม. (ลิ้นชักซ่อนในตู้ ด้านหน้าราวเสริม)

THB 4,035 ฿ 4,035

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Fxx-LBXP-OG-M.

ชุด F รางลิ้นชักสองตอนพร้อมข้างลิ้นชักความสูง F/241 มม.

THB 3,569 ฿ 3,569

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Gxx-LBXP-OG-M.

ชุด G ลิ้นชักใต้อ่างซิงค์ ข้างลิ้นชักความสูง M/90.50 มม.

THB 2,562 ฿ 2,562

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Hxx-LBXP-OG-M.

ชุด H ลิ้นชักใต้อ่างซิงค์ ข้างลิ้นชักความสูง C/177 มม.

THB 3,618 ฿ 3,618

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Narrow cabinet A+C

ชุดลิ้นชักหน้าบานแคบ ใช้กับรางลิ้นชักรุ่น LEGRABOX หน้าบานกว้าง 200 มม.

THB 3,090 ฿ 3,090

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

Ixx-LBXF-INGL

ชุด I รางลิ้นชักสองตอนพร้อมข้างลิ้นชักความสูง C/177 มม. (ไม่รวมแผ่นกระจก)

THB 3,820 ฿ 3,820

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

Jxx-LBXF-INGL

ชุด J รางลิ้นชักสองตอนพร้อมข้างลิ้นชักความสูง C/177 มม. (ไม่รวมแผ่นกระจก)

THB 6,462 ฿ 6,462

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

Kxx-LBXF-INGL

ชุด K รางลิ้นชักสองตอนพร้อมข้างลิ้นชักความสูง C/177 มม. (ไม่รวมแผ่นกระจก)

THB 7,769 ฿ 7,769

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Axx-intivo

ชุด A-TANDEMBOX intivo รางลิ้นชักสองตอนพร้อมข้างลิ้นชัก

THB 1,386 ฿ 1,386

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Dxx-intivo

ชุด D-TANDEMBOX intivo รางลิ้นชักสองตอนพร้อมข้างลิ้นชัก (ลิ้นชักซ่อนในตู้)

THB 2,374 ฿ 2,374

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Cxx-intivo

ชุด C-TANDEMBOX intivo รางลิ้นชักสองตอนพร้อมข้างลิ้นชัก / อุปกรณ์ยึดกระจก (ไม่รวมกระจก)

THB 2,066 ฿ 2,066

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Fxx-intivo

ชุด F-TANDEMBOX intivo รางลิ้นชักสองตอนพร้อมข้างลิ้นชัก (ลิ้นชักซ่อนในตู้) ลิ้นชักหน้าบานสูงแบบซ่อน มีอุปกรณ์สำหรับยึดกระจกด้านข้าง

THB 3,368 ฿ 3,368

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Bxx-intivo

ชุด B-TANDEMBOX intivo รางลิ้นชักสองตอนพร้อมข้างลิ้นชัก / แผ่นเสริมข้างลิ้นชักสูง BOXCAP - D

THB 2,379 ฿ 2,379

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Exx-intivo

ชุด E-TANDEMBOX intivo รางลิ้นชักสองตอนพร้อมข้างลิ้นชัก (ลิ้นชักซ่อนในตู้) / ลิ้นชักหน้าบานสูงแบบซ่อน อุปกรณ์สำหรับยึดกระจกด้านข้าง BOXCAP - D

THB 3,939 ฿ 3,939

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Hxx-intivo

ชุด H-TANDEMBOX intivo รางลิ้นชักใต้อ่างซิงค์ / อุปกรณ์ยึกกระจก BOXCOVER - D (ไม่รวมกระจก)

THB 3,080 ฿ 3,080

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Gxx-intivo

ชุด G-TANDEMBOX intivo รางลิ้นชักใต้อ่างซิงค์ / แผ่นเสริมข้างลิ้นชักสูง BOXCAP - D

THB 3,560 ฿ 3,560

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Axx-antaro

ชุด A-TANDEMBOX antaro รางลิ้นชักสองตอนพร้อมข้างลิ้นชัก

THB 1,386 ฿ 1,386

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Bxx-antaro

ชุด B รางลิ้นชักสองตอนพร้อมข้างลิ้นชัก (ลิ้นชักซ่อนในตู้)

THB 2,040 ฿ 2,040

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ixx-antaro

ชุด i รางลิ้นชักสองตอนพร้อมข้างลิ้นชัก ราวเสริม 1 ชั้น

THB 1,698 ฿ 1,698

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

i1-xx-antaro

ชุด i1 รางลิ้นชักสองตอนพร้อมข้างลิ้นชัก ราวเสริม 1 ชั้น มีตัวยึดแผ่นกระจก (ไม่รวมกระจก)

THB 1,776 ฿ 1,776

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

i2-xx-antaro

ชุด i2 รางลิ้นชักสองตอนพร้อมข้างลิ้นชัก ราวเสริม 1 ชั้น มีแผ่นโลหะปิดข้างลิ้นชัก

THB 2,342 ฿ 2,342

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Jxx-antaro

ชุด J รางลิ้นชักสองตอนพร้อมข้างลิ้นชัก ราวเสริม 1 ชั้น (ลิ้นชักซ่อนในตู้)

THB 2,738 ฿ 2,738

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

J1-xx-antaro

ชุด J1 รางลิ้นชักสองตอนพร้อมข้างลิ้นชัก ราวเสริม 1 ชั้น มีตัวยึดแผ่นกระจก (ไม่รวมกระจก)

THB 2,816 ฿ 2,816

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

J2-xx-antaro

ชุด J2 รางลิ้นชักสองตอนพร้อมข้างลิ้นชัก ราวเสริม 1 ชั้น มีแผ่นโลหะปิดข้างลิ้นชัก

THB 3,382 ฿ 3,382

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Cxx-antaro

ชุด C รางลิ้นชักสองตอนพร้อมข้างลิ้นชัก ราวเสริม 1 ชั้น Gallery D

THB 1,698 ฿ 1,698

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

C1-xx-antaro

ชุด C1 รางลิ้นชักสองตอนพร้อมข้างลิ้นชัก ราวเสริม 1 ชั้น Gallery D มีตัวยึดแผ่นกระจก (ไม่รวมกระจก)

THB 1,782 ฿ 1,782

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)