กล่องลิ้นชักสำเร็จรูป

359M5500S+BS+BL

TANDEMBOX plus รางลิ้นชักสองตอนพร้อมข้างลิ้นชักสูง Height D - 203 mm BOXSIDE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

1,352 THB ฿1,352
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

359M5500I+DBL+BL

TANDEMBOX plus รางลิ้นชักสองตอนพร้อมข้างลิ้นชักสูง Height D - 203 mm Double gallery

ขายแล้ว 0 ชิ้น

1,578 THB ฿1,578
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

359M4500I+BL

TANDEMBOX plus รางลิ้นชักสองตอนพร้อมข้างลิ้นชักสูง Height M - 84 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

1,141.50 THB ฿1,141.50
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ZS7M650LU

สำหรับราง LEGRABOX อุปกรณ์ช่วยให้การทำดึงเปิดลิ้นชักทำได้สมดุลทั้งสองด้าน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

1,050 THB ฿1,050
 

 

320M2700C

ชุดลิ้นชัก METABOX - Drawer-M รางลิ้นชักตอนเดียวพร้อมข้างลิ้นชักสำเร็จรูป

ขายแล้ว 2 ชิ้น

 
400 THB ฿400
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ZRI.50B006.WA

แผ่นปิดข้างลิ้นชักพร้อมราวกั้นแบ่งช่องสีเทา สำหรับลิ้นชัก 20-90 ซม.

ขายแล้ว 1 ชิ้น

542 THB ฿542
108.40 THB ฿108.40 -80%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

I40-LBXF-INGL.

ชุด I รางลิ้นชักสองตอนพร้อมข้างลิ้นชักความสูง C/177 มม. (ไม่รวมแผ่นกระจก)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

4,464 THB ฿4,464
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

J40-LBXF-INGL.

ชุด J รางลิ้นชักสองตอนพร้อมข้างลิ้นชักความสูง C/177 มม. (ไม่รวมแผ่นกระจก)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

7,553 THB ฿7,553
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

K40-LBXF-INGL.

ชุด K รางลิ้นชักสองตอนพร้อมข้างลิ้นชักความสูง C/177 มม. (ไม่รวมแผ่นกระจก)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

9,105 THB ฿9,105
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

A&C-LBXP-OG-M.

ชุดลิ้นชักหน้าบานแคบ ใช้กับรางลิ้นชักรุ่น LEGRABOX หน้าบานกว้าง 200 มม.

ขายแล้ว 1 ชิ้น

3,608 THB ฿3,608
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

H40-LBXP-OG-M.

ชุด H ลิ้นชักใต้อ่างซิงค์ ข้างลิ้นชักความสูง C/177 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

4,224 THB ฿4,224
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

G40-LBXP-OG-M.

ชุด G ลิ้นชักใต้อ่างซิงค์ ข้างลิ้นชักความสูง M/90.50 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

2,992 THB ฿2,992
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

F40-LBXP-OG-M.

ชุด F รางลิ้นชักสองตอนพร้อมข้างลิ้นชักความสูง F/241 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

4,172 THB ฿4,172
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

E40-LBXP-OG-M.

ชุด E รางลิ้นชักสองตอนพร้อมข้างลิ้นชักความสูง C/177 มม. (ลิ้นชักซ่อนในตู้ ด้านหน้าราวเสริม)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

4,674 THB ฿4,674
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

D40-LBXP-OG-M.

ชุด D รางลิ้นชักสองตอนพร้อมข้างลิ้นชักความสูง C/177 มม. (ลิ้นชักซ่อนในตู้ ด้านหน้าเสริมกระจก)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

4,406 THB ฿4,406
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

B40-LBXP-OG-M.

ชุด B รางลิ้นชักสองตอนพร้อมข้างลิ้นชักความสูง M/90.5 มม. (ลิ้นชักซ่อนในตู้)

ขายแล้ว 1 ชิ้น

3,571 THB ฿3,571
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

C40-LBXP-OG-M.

ชุด C รางลิ้นชักสองตอนพร้อมข้างลิ้นชักความสูง C/177 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

2,724 THB ฿2,724
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

A40-LBXP-OG-M.

ชุด A รางลิ้นชักสองตอนพร้อมข้างลิ้นชักความสูง M/90.50 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

2,108 THB ฿2,108
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Z70.0320.WGCW

อุปกรณ์ใช้ร่วมกับรางลิ้นชักรุ่น METABOX ช่วยลิ้นชักปิดเบา

ขายแล้ว 2 ชิ้น

228 THB ฿228
 

 

ZRM.5500

ชุดราวแขวนแฟ้ม METABOX - Accessories (METAFILE)

ขายแล้ว 6 ชิ้น

654 THB ฿654
 

 

G30-INTIVO-SEIW.

ชุด G-TANDEMBOX intivo รางลิ้นชักใต้อ่างซิงค์ / แผ่นเสริมข้างลิ้นชักสูง BOXCAP - D

ขายแล้ว 0 ชิ้น

4,484 THB ฿4,484
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

H30-INTIVO-TERS.

ชุด H-TANDEMBOX intivo รางลิ้นชักใต้อ่างซิงค์ / อุปกรณ์ยึกกระจก BOXCOVER - D (ไม่รวมกระจก)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

4,093 THB ฿4,093
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

E30-INTIVO-SEIW.

ชุด E-TANDEMBOX intivo รางลิ้นชักสองตอนพร้อมข้างลิ้นชัก (ลิ้นชักซ่อนในตู้) / ลิ้นชักหน้าบานสูงแบบซ่อน อุปกรณ์สำหรับยึดกระจกด้านข้าง BOXCAP - D

ขายแล้ว 0 ชิ้น

4,598 THB ฿4,598
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

B30-INTIVO-SEIW.

ชุด B-TANDEMBOX intivo รางลิ้นชักสองตอนพร้อมข้างลิ้นชัก / แผ่นเสริมข้างลิ้นชักสูง BOXCAP - D

ขายแล้ว 0 ชิ้น

2,777 THB ฿2,777
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

F30-INTIVO-SEIW.

ชุด F-TANDEMBOX intivo รางลิ้นชักสองตอนพร้อมข้างลิ้นชัก (ลิ้นชักซ่อนในตู้) ลิ้นชักหน้าบานสูงแบบซ่อน มีอุปกรณ์สำหรับยึดกระจกด้านข้าง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

3,934 THB ฿3,934
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

C30-INTIVO-TERS.

ชุด C-TANDEMBOX intivo รางลิ้นชักสองตอนพร้อมข้างลิ้นชัก / อุปกรณ์ยึดกระจก (ไม่รวมกระจก)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

2,379 THB ฿2,379
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

D30-INTIVO-SEIW.

ชุด D-TANDEMBOX intivo รางลิ้นชักสองตอนพร้อมข้างลิ้นชัก (ลิ้นชักซ่อนในตู้)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

2,772 THB ฿2,772
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

A30-INTIVO-SEIW.

ชุด A-TANDEMBOX intivo รางลิ้นชักสองตอนพร้อมข้างลิ้นชัก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

1,618 THB ฿1,618
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

O30-PLUS-WAG.

ชุด O ลิ้นชักใต้อ่างซิงค์ Sink cabinet - BOXSIDE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

4,452 THB ฿4,452
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

358M5000S+ZIF72+BL.

ชุด G รางลิ้นชักสองตอนพร้อมข้างลิ้นชัก Inner pull-out BOXSIDE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

3,507 THB ฿3,507
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้