ฝาปิดขาบานพับ โลหะสีดำ Onyx black

รหัสสินค้า : ONS.70.1553

ฝาปิดขาบานพับ โลหะสีดำ Onyx black สำหรับบานริมทับขอบ

Share

รายละเอียดสินค้า

ฝาปิดขาบานพับ โลหะสีดำ Onyx black สำหรับบานพับถ้วยริมทับขอบ ใช้กับรหัสสินค้า ONS.71B9550

สินค้าเกี่ยวข้อง

173L6130

ตัวหนุนขาบานพับแบบปีก ขนาด 3 มม. สูง 11.50 มม. ใช้กับบานพับรุ่น CLIP top BLUMOTION และ รุ่น CLIP top

175H3100

ตัวหนุนขาบานพับแบบตรง ขนาด 0 มม. สูง 8.50 มม. ใช้กับบานพับรุ่น CLIP top BLUMOTION และ รุ่น CLIP top

New

ONS.175H3100

ตัวหนุนแบบตรง ขนาด 0 มม. สูง 8.50 มม. ใช้กับบานพับรุ่น CLIP top BLUMOTION และ รุ่น CLIP top สีดำ Onyx black

173L6100

ตัวหนุนขาบานพับแบบปีก ขนาด 0 มม. สูง 8.50 มม. ใช้กับบานพับรุ่น CLIP top BLUMOTION และ รุ่น CLIP top

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า