อุปกรณ์ยกหน้าบาน

อุปกรณ์ยกหน้าบาน

อุปกรณ์บานเปิดขึ้น - ลง

อุปกรณ์บานเปิดขึ้น - ลง

อุปกรณ์บานเลื่อน

อุปกรณ์บานเลื่อน

บานพับ

บานพับ

image

กล่องลิ้นชักสำเร็จรูป

กล่องลิ้นช้กสำเร็จรูป

image

รางลิ้นชัก

รางลิ้นชัก

อุปกรณ์เสริมภายในลิ้นชัก

อุปกรณ์เสริมภายในลิ้นชัก

อุปกรณ์เปิด-ปิด อัตโนมัติ

อุปกรณ์เปิด-ปิด อัตโนมัติ

แนวปิดขอบ

แนวปิดขอบ

ไฟแอลอีดี

ไฟแอลอีดี

ส่วนประกอบสำหรับเฟอร์นิเจอร์

ส่วนประกอบสำหรับเฟอร์นิเจอร์

แผ่นยางรองพื้นลิ้นชัก

แผ่นยางรองพื้นลิ้นชัก

ฉากและอุปกรณ์รับชั้น

ฉากและอุปกรณ์รับชั้น

มือจับ

มือจับ

ขอแขวน

ขอแขวน

เครื่องมือช่าง

เครื่องมือช่าง