ตัวหนุนขาบานพับถ้วยและฝาปิด

173L6100

ตัวหนุนขาบานพับแบบปีก ขนาด 0 มม. สูง 8.50 มม. ใช้กับบานพับรุ่น CLIP top BLUMOTION และ รุ่น CLIP top

THB 8 ฿ 8

173L6130

ตัวหนุนขาบานพับแบบปีก ขนาด 3 มม. สูง 11.50 มม. ใช้กับบานพับรุ่น CLIP top BLUMOTION และ รุ่น CLIP top

THB 9 ฿ 9

175H3100

ตัวหนุนขาบานพับแบบตรง ขนาด 0 มม. สูง 8.50 มม. ใช้กับบานพับรุ่น CLIP top BLUMOTION และ รุ่น CLIP top

THB 21 ฿ 21
New

ONS.175H3100

ตัวหนุนแบบตรง ขนาด 0 มม. สูง 8.50 มม. ใช้กับบานพับรุ่น CLIP top BLUMOTION และ รุ่น CLIP top สีดำ Onyx black

THB 23 ฿ 23

70.1503

ฝาปิดขาบานพับ โลหะสีเงิน สำหรับบานริมทับขอบ

THB 4 ฿ 4

70.1553

ฝาปิดขาบานพับ โลหะสีเงิน สำหรับบานริมทับขอบ

THB 4 ฿ 4

70.1663

ฝาปิดขาบานพับ โลหะสีเงิน สำหรับบานกลางขอบ/ในขอบ

THB 5 ฿ 5

70T3504

ฝาครอบถ้วยบานพับรุ่น CLIP top BLUMOTION ทำด้วยโลหะชุบนิกเกิ้ล

THB 6 ฿ 6

70T1504

ฝาครอบถ้วยบานพับรุ่น CLIP top ทำด้วยโลหะชุบนิกเกิ้ล

THB 6 ฿ 6

70.7503

ฝาปิดขาบานพับ โลหะสีเงิน สำหรับบานเปิด 155 องศา

THB 4 ฿ 4

80.6507

ฝาปิดขาบานพับ โลหะสีเงิน สำหรับบานเปิด 170 องศา

THB 4 ฿ 4

ONS.70.1503

สำหรับบานพับ 6 หุน บานริมทับขอบ

THB 6 ฿ 6

ONS.70.1553

ฝาปิดขาบานพับ โลหะสีดำ Onyx black สำหรับบานริมทับขอบ

THB 6 ฿ 6

ONS.70.1663

ฝาปิดขาบานพับ โลหะสีดำ Onyx black สำหรับบานกลางขอบ/ในขอบ

THB 7 ฿ 7

ONS.70T3504

ฝาครอบถ้วยบานพับ CLIP top BLUMOTION ทำด้วยโลหะสีดำ Onyx black

THB 9 ฿ 9

193L6100

ตัวหนุนขาบานพับแบบปีก ขนาด 0 มม. สูง 8.30 มม. ใช้กับบานพับรุ่น Modul

THB 10 ฿ 10

193L6130

ตัวหนุนขาบานพับแบบปีก ขนาด 3 มม. สูง 11.30 มม. ใช้กับบานพับรุ่น Modul

THB 11 ฿ 11

90M2503

ฝาปิดขาบานพับ โลหะสีเงิน สำหรับบานริมทับขอบ

THB 3 ฿ 3

90M2603

ฝาปิดขาบานพับ โลหะสีเงิน สำหรับบานกลางขอบ/ในขอบ

THB 4 ฿ 4