อุปกรณ์ประกอบตู้

นอกจากอุปกรณ์หลักอย่างเช่น บานพับถ้วย รางลิ้นชัก อุปกรณ์ยกหน้าบานแล้ว blum ยังมีอุปกรณ์สำหรับงานประกอบตู้ ได้แก่ อุปกรณ์ตัวแขวนตู้ลอย อุปกรณ์ประกอบตู้ รับชั้น (Knock down), ชุดรางเลื่อนแบบซ่อนเก็บหน้าบาน (Pocket door และ Flipper door) ที่มีคุณภาพสูงอีกด้วย

KNOCK DOWN
ตัวแขวนตู้ลอย อุปกรณ์ประกอบตู้ รับชั้นตู้ click>>

POCKET DOOR - Open and slide
ชุดรางเลื่อนแบบซ่อนเก็บหน้าบานด้านข้างตู้ click>>